ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

การเลือกคัดชนิดของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraให้เหมาะกับการใช้งาน ควรจะคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่นี้ไประบบขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เป็น CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) พร้อมด้วย EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCIR เป็นลักษณะมาตรฐานทวีปยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นรูปแบบหลักเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่เหมาะกับที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะต้องเป็นรูปแบบ CCIRสัดส่วนของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ขนาดชิป ) ถ้ายิ่งมีสัดส่วนใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

แสง ( Illumination ) คุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับรับภาพ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลโดยเจาะจงต่อความเร็วที่มีต่อแสงสว่างเท่านั้น ถ้าว่ายังยังผลต่อสีของวัสดุอีกด้วย คุณภาพ ของทิวภาพที่ดีจะขึ้นตรงต่อความแรงของแสงไฟที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

โดยรวม ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraชนิด CCD อาจแบ่งตามคุณสมบัติของรัศมีได้ 3 ระดับ ได้แก่

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าสามัญ ต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการความปลอดภัยสูงจำเป็นต้องใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าพิเศษโดยเฉพาะอย่างต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่ตรงกัน ถ้าเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้รวมเข้าด้วยกันผ่านทาง เครื่องมือจัดเรียงภาพ (Sequence Switcher) กับจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในเวลาที่เครื่องมือจัดเรียงภาพสลับภาพจาก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวยืนบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามโอกาส การสลับภาพของเครื่องมือลำดับภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่มีความชัดเจนมากจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งคุณลักษณะนี้นับว่าเป็นมูลฐานของการเลือกคัดชนิดของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
JoomShaper